ENEW YORK—AmaNgqina KaYehova, aziwa ngomsebenzi wokushumayela ehlabathini lonke, ayavuzwa ngenxa yokwakha ngendlela engayonakalisiyo indalo.

IGreen Building Initiative yawonga amaNgqina ngenxa yezakhiwo ezibini zesebe laseMerika, eziseWallkill, eNew York: iSakhiwo F Sokuhlala Kwiifama ZeWatchtower, esagqitywa ngasekupheleni kuka-2012 neeOfisi ZaseWallkill ezagqitywa ngo-2014. Zozibini ezi zakhiwo zafumana eyona mbasa iphezulu yeGreen Globes.

IiOfisi ZaseWallkill

UShaina Sullivan, uMphathi Wezentengiso, weGreen Building Initiative uthi: “Ehlabathini lonke kwizakhiwo ezahlolwayo, zingaphantsi kwe-4 pesenti eziye zafumana le mbasa.” UNkszn. Sullivan woleka ngelithi, iiOfisi ZaseWallkill “zizakhiwo zokuqala ezingahlali mntu ezafumana le mbasa kwiPhondo LaseNew York.” UJenna Middaugh, omnye umphathi weGreen Building Initiative uthi: “Kwizakhiwo eziyi-23 [eMerika] eziye zafumana le mbasa ukususela ngo-2006, iiOfisi ZaseWallkill zezona ziye zagqwesa nge-94 pesenti.”

ISakhiwo F Sokuhlala Kwiifama ZeWatchtower

IGreen Building Initiative inenkqubo eyisebenzisayo ukuze ihlole ize inike iimbasa izakhiwo ezakhiwe ngendlela engayonakalisiyo indalo. IGreen Building Initiative ijonga ukuba amanzi asetyenziswa njani, ukuncitshiswa kwendlela osetyenziswa ngayo umbane, igesi ephuma kwizityalo, ukusebenzisa izinto zokwakha ezifanelekileyo ukuqinisekisa ukuba indalo ayonakaliswa.

Izixhobo ezijika ukukhanya kwelanga kube ngumbane zenza umbane ongaphezu kwe-10 pesenti kwiiOfisi ZaseWallkill. Ezi zixhobo zafumana imbasa.

UDavid Bean, umalathisi wezakhiwo zamaNgqina ezingonakalisi indalo eMerika, uthi: “Ukufumana kwethu ezi mbasa kubonisa ukuba sakhe ngomgangatho ophezulu. Sisebenzela ekubeni sifumane le mbasa emva kokuba sakhe ikomkhulu elitsha eWarwick, eNew York.”

Ukufakwa kwengca eluphahleni kwikomkhulu lehlabathi elitsha lamaNgqina eWarwick, eNew York.

UZeny St. Jean, osebenzela kwikomkhulu lehlabathi, ongumalathisi wolwakhiwo lwamaNgqina KaYehova ehlabathini lonke uthi: “Nangona eyona nto iphambili ikukuhambisela phambili imfundo yeBhayibhile, siyazixabisa ezi mbasa kuba sisebenzela ekubeni zonke izakhiwo zingayonakalisi indalo.”

Media Contact(s):

International: J. R. Brown, Office of Public Information, tel. +1 718 560 5000