EBUDAPEST, eHungary—Kwenziwa utyhilo-litye lokukhumbula amaNgqina kaYehova amane awanyamezela intshutshiso ngexesha lamaNazi. Olu tyhilo-litye lwenziwa ngoDisemba 11, 2015.

Ilitye lokukhumbula amaNgqina kaYehova amane awabulawa ngamaNazi kwiMfazwe Yehlabathi Yesibini.

ULajos Deli, uAntal Hönisch, uBertalan Szabό noJános Zsondor babulawa esidlangalaleni nguMbutho wamaNazi iArrow Cross owawukwizixeko zaseHungary iKörmend neSárvár ngoMatshi 1945 ngenxa yokwala kwawo ukungena emkhosini weMfazwe Yehlabathi Yesibini. Ilitye lesikhumbuzo libhalwe amagama abo namazwi eBhayibhile akwiZenzo 5:29 athi: “Simele sithobele uThixo njengomlawuli kunabantu.”

UGqr. Csaba Latorcai, ongusekela-sosiba kumbutho wezentlalo eHungary, uthetha kutyhilo-litye.

UGqr. Csaba Latorcai, ongusekela-sosiba kumbutho wezentlalo, wathi xa egabula izigcawu: “Eli litye lelokukhumbula abafana abane abangamaNgqina kaYehova, . . . babambelela kumthetho othi: ‘uze ungabulali’ ibe bamamela isazela sabo njengoko babengafanele balwe nabanye.”

UGqr. Szabolcs Szita, owaba sesinye isithethi kolu tyhilo-litye wathi: “Ukutyhila eli litye luloyiso ngenxa yokuba kangangeminyaka emininzi amaNgqina kaYehova aye akabalwa kwabo babetshutshiswa ngurhulumente wamaNazi. Ukholo lwaba bafana bane babulawayo lwalomelele kangangokuba bakwazi ukuthembeka de kwasa ekufeni. Bonke bangumzekelo omhle esinokuwuxelisa namhlanje.”

UGqr. Szabolcs Szita, ongumphathi kwindawo ekwenzelwa kuyo utyhilo-litye eBudapest, utyhila ilitye.

Ongaqhagamshelana Nabo:

Ehlabathini: UDavid A. Semonian, Office of Public Information, tel. +1 718 560 5000

EHungary: UAndrás Simon, tel. +36 1 401 1118