Ikomiti enceda ngexesha lentlekele ifaka uphahla kule ndlu.

EPORT-AU-PRINCE, eHaiti—INkanyamba uMatthew, ijongwa njengeyona nkanyamba inkulu eHaiti kule minyaka iyi-50 idlulileyo, intlithe iHaiti ngo-Oktobha 4, 2016, yabangela umonakalo omkhulu ongazange ubonwe ukususela kwinkanyamba yango-2010. Njengoko kubonisiwe kwicandelo leendaba elikujw.org ngo-Oktobha 24, 2016, amaNgqina KaYehova anceda ngokutya, amayeza nangeentente. Emva kokuhlolisisa wonke umonakalo, ngoJanuwari 1, 2017, amaNgqina KaYehova alungiselela ukunceda kwakhona, esebenzisa iikomiti ezintathu zokunceda ukuba zivelele amaqela ayi-14 okwakha ukuze aqalise ukwakha nokulungisa izindlu eziyi-203 ezonakeleyo. Kulindeleke ukuba amaNgqina awugqibe lo msebenzi ngoJune 2017.

UDaniel Lainé, isithethi samaNgqina esisePort-au-Prince, uthi: “Injongo yalo msebenzi kukwakhela amaNgqina onakalelwe zizindlu ngenxa yale nkanyamba, izindlu ezisemgangathweni.” Bekungekho lula ukwenza lo msebenzi. UMnumzan’ uLainé uthe, ukungasebenzi kweefowuni nokonakala kweendlela “kwenze kwanzima nangakumbi ukunceda.” NgoAprili 20, beziyi-96 izindlu ezigqityiweyo ibe eziyi-30 zisagqityezelwa.

USmith Mathurin, ummeli olisekela labahlali ePalamente.

Abasemagunyeni ekuhlaleni bawancomile amaNgqina ngalo msebenzi. USmith Mathurin, ummeli olisekela labahlali ePalamente uthe: “Nangona umsebenzi ophambili wamaNgqina ikukushumayela iindaba ezilungileyo, ayabanceda abantu nangezinto abazidingayo.” Wongeza athi: “Ndiwabulela kakhulu amaNgqina ngokunceda emva kwale nkanyamba. Belufuneka uncedo ibe nina anikhange niphelele nje ekuhlaleni ngaphakathi enkonzweni yenu.”

Ummeli weofisi yesebe yamaNgqina KaYehova eHaiti uboniswa indlela olwenziwe ngayo uphahla olutsha.

IQumrhu Elilawulayo LamaNgqina KaYehova livelela umsebenzi wokunceda ngexesha lentlekele likwikomkhulu lehlabathi eWarwick, eNew York, lisebenzisa iminikelo yomsebenzi wamaNgqina owenziwa ehlabathini lonke.

Ongaqhagamshelana Nabo:

Ehlabathini: UDavid A. Semonian, Office of Public Information, +1-845-524-3000

EHaiti: UDaniel Lainé, +509-2813-1560