EYEREVAN, eArmenia—NgoNovemba 12, 2013, iArmenia yakhulula amaNgqina kaYehova ayi-14 ayevalelwe ngenxa yokwala ukuya emkhosini. Ayi-28 amaNgqina kaYehova akhululweyo ukususela ngo-Oktobha 8, 2013. Oku kubonisa ukuba iArmenia iye yayitshintsha imithetho yayo ephathelele abantu abangafuniyo ukuya emkhosini ngenxa yeenkolelo zabo. Imithetho ebangele amaNgqina kaYehova angaphezu kwe-450 agwetyelwe entolongweni kule minyaka iyi-20 idluleyo. Ngoku, okwesihlandlo sokuqala eArmenia, ukususela ngo-1993 akukho noba libe linye iNgqina elibanjelwe ukungayi emkhosini ngenxa yeenkolelo zalo.

Ngaphambi kokuba amaNgqina akhululwe ngoNovemba 12, iArmenia yayisele ikhulule amanye asibhozo ngo-Oktobha 8, 9, ngenxa yokuba izigwebo zawo zehliswa ngeenyanga ezintandathu. Amanye amathandathu akhululwa ngo-Oktobha 24. La maNgqina mathandathu ngawokuqala ukuxhamla kulo mthetho mtsha owamkelwa ngoJuni 8, 2013, owongezelela kumthetho osele ukho eArmenia ophathelele eminye imisebenzi enokwenziwa ngabantu abangavumiyo ukuya emkhosini. Ezi nguqu zivumela abantu abangavumiyo ukuya emkhosini ukuba bafake izicelo zokwenza eminye imisebenzi engalawulwa ngumkhosi endaweni yokuba bavalelwe.

AmaNgqina angaphezu kwayi-90 sele efake izicelo zokwenza le misebenzi ingalawulwa ngumkhosi. Ngo-Oktobha 23 nangoNovemba 12, 2013, iRepublican Commission yahlolisisa yaza yavuma izicelo zamaNgqina ayi-71 ukuba enze le misebenzi. IRepublican Commission yathi iza kuzihlola kungekudala ezinye izicelo eziseleyo.

UDavid A. Semonian osisithethi samaNgqina kaYehova kwikomkhulu lehlabathi eNew York, uthi: “Siyayivuyela le nto yokuba urhulumente waseArmenia eye wakhulula aba bafana, siphinde sivuyiswe kukuba lo mcimbi ude wanesisombululo.”

Fowunela:

UDavid A. Semonian, Office of Public Information, tel. +1 718 560 5000

EArmenia: uTigran Harutyunyan, tel. +374 93 900 482