Kusasa ngoLwesithathu, Januwari 24, 2018, kwenziwe isaziso kwiBheteli eseMerika neseKhanada sokuba uKenneth Cook lilungu leQumrhu Elilawulayo LamaNgqina KaYehova. Ngaphambi kokuba abe lilungu leQumrhu Elilawulayo, uMzalwan’ uCook ebencedisa kwiKomiti Yokubhala.

UMzalwan’ uCook waba nguvulindlela ngoSeptemba 1, 1982 waza waqalisa ukukhonza kwisebe eliseMerika ngo-Oktobha 12, 1984. Ngoku, amalungu eQumrhu Elilawulayo athanjisiweyo asibhozo.

Sonke sithandazela ukuba uYehova aqhubeke elisikelela iQumrhu Elilawulayo njengoko likhokela kumsebenzi owenziwa ngamaNgqina KaYehova ehlabathini lonke.—1 Tesalonika 5:12, 13

Ongaqhagamshelana Naye:

EMerika: UDavid A. Semonian, Office of Public Information, +1-845-524-3000