Ezakutshanje: Okubuhlungu kukuba udade okhulileyo uye wasweleka ngenxa yale nkanyamba.

ENEW YORK—NgoLwesihlanu, ngoAgasti 25, 2017 inkanyamba uHarvey yantlitha isixeko saseRockport eTexas. NgeCawa, le nkanyamba yaba sisaqhwithi somoya kodwa yaqhubeka intlitha umzantsi-mpuma weTexas ngoLwesithathu, ngoAgasti 30. Iofisi yesebe yaseMerika ifumene ingxelo ngendlela esi saqhwithi esibachaphazele ngayo abazalwana noodade.

Amalunga nayi-84 000 amaNgqina ahlala kwiindawo ezichatshazelwe yile nkanyamba. Akukho bazalwana noodade abaswelekileyo ngenxa yale nkanyamba nangona abasithoba bonzakele ibe abahlanu besesibhedlele. Ayi-5 566 amaNgqina asiwe kwezinye iindawo. Esi saqhwithi sonakalise kakhulu izindlu zamaNgqina eziyi-475 ukongeza kwezo ziyi-1 182 ezingonakalanga kangako.

Iikomiti zokunceda zasekuhlaleni zisebenza kunye nabaveleli besiphaluka baseAustin, eDallas naseSan Antonio. Abazalwana abaninzi abahlala kwezi ndawo baye bamkela emakhayeni abo amaNgqina asuka eHouston naseTexas Gulf Coast. Abanye abazalwana baye banikela ngokutya okuziitoni eziyi-300, amanzi nezinye izinto ezidingekayo.—IMizekeliso 3:27; Hebhere 13:1, 2.

Abaveleli besiphaluka bathi onke amabandla aphinde aqhuba iintlanganiso ibe ayashumayela. Amalungu eKomiti YeSebe yaseMerika aceba ukuya kwiindawo ezichaphazelekileyo ukuze athuthuzele abantu.

UDavid A. Semonian, isithethi samaNgqina uthi: “Sibuhlungu ngabo bachatshazelwe yile nkanyamba ibe sibabulela kakhulu abo bancedileyo emva kwale ntlekele. Siyabathandazela abazalwana noodade wethu abachatshazelwe sesi saqhwithi. Siyabacela ukuba bathembele ngoYehova.”—INdumiso 55:8, 22; Isaya 33:2; 40:11.

Onokuqhagamshelana Naye:

UDavid A. Semonian, Office of Public Information, +1-845-524-3000