BUKA
Inkcazelo
 1. 1. Ihlabathi liyatshintsha;

  Manditshintshe nam.

  Ndincede ndingasali,

  Kuba sikhawuleza.

  Xa sichaswa ngabantu

  Kuvalw’ iminyango,

  Masijonge kwenye indawo,

  Sikhangel’ abanye.

  (CHORUS)

  Ungasali.

  Bambelela kum.

  S’phumelele.

  Mus’ ukundiyeka,

  Zinikele,

  Kufuneka nje singasali.

  Ngasali.

 2. 2. Ndinenjongo ezintle.

  Xa kuqala usuku,

  Kubekho isiphazamiso,

  Esivelayo.

  Xa kuvel’ ingxaki,

  Izinto zimbi.

  Sineziph’ ezisincedayo,

  Singaphambuki.

  (CHORUS)

  Ungasali.

  Bambelela kum.

  S’phumelele.

  Mus’ ukundiyeka

  Zinikele,

  Kufuneka nje singasali

  Suk’sala.

  (BRIDGE)

  Uyavuzwa; umgudu,

  Ukuz’bhokoxa kwethu.

  Xa uhamba; notshintsho

  Uya kuvuy’ uBawo.

  Sinethemba;

  L’cacile.

  Ulibona kuthi​—

  Paradesi emnandi.

  Ndivuya ndizamile

  (CHORUS)

  Ungasali.

  Bambelela kum.

  S’phumelele.

  Mus’ ukundiyeka

  Zinikele,

  Kufuneka nje singasali

  Suk’sala.

  Singasali.

  Bambelela kum.

  S’phumelele.

  Mus’ ukundiyeka

  Zinikele,

  Kufuneka nje singasali.

  Singasali.