BUKA
 1. 1. Mihla le kufuneka senz’ ukhetho

  Uk’ba somphilela njan’ uYehova.

  Sikhe sihlale nabahlobo bethu,

  Kodwa asiphileli oko kuphela.

  (CHORUS)

  Kufunek’ ixesha lokuba sithandaze, uk’funda—.

  Nokuznikela

  UYehova si-mbek’ ekuqaleni.

  Lahl’ imithwalo esindayo.

  Cinge ngoko sifun’ ukukwenza.

  Siqale ngezint’ ezibalulek’leyo

 2. 2. Ubomi bunzima snamatyala

  Anok’senza siphelelwe lukholo

  Kodw’ iintsapho zethu z’yasidinga.

  Ukuba sizincede zenze inkqubela

  (CHORUS)

  Kufunek’ ixesha lokuba sithandaze, uk’funda—

  Nokuznikela.

  UYehova si-mbek’ ekuqaleni.

  Lahl’ imithwalo esindayo.

  Cinge ngoko sifun’ ukukwenza.

  Siqale ngezint’ ezibalulek’leyo.

  (CHORUS)

  Kufunek’ ixesha lokuba sithandaze, uk’funda—

  Nokuznikela.

  UYehova si-mbek’ ekuqaleni.

  Lahl’ imithwalo esindayo.

  Cinge ngoko sifun’ ukukwenza.

  Siqale ngezint’ ezibalulek’leyo