Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Iingoma ZeJW Broadcasting

Iingoma ezibonisa indlela esinombulelo ngayo.

Siyakubulela

UYehova usinika umoya wakhe oyingcwele ukuze asincede sinyamezele iingxaki esidibana nazo. Siyachukumiseka size simculele.

Ndiyayazi Indawo Yam

Ungabakhetha njani abona bahlobo bokwenene?

Masixolelane

Khangela amathuba okufana noYehova ngokuthi uxolele abanye

Seyikufuphi Nyhani

Ukulindela iparadesi ezayo kunokusinceda sinyamezele.

Ukufunda Ngundoqo

Ukufunda Ilizwi likaThixo yonke imihla kunganceda ulutsha lukhule lumthanda uYehova.

ILizwi Lakho Liya Kuhlala Likho

Masimbulele uThixo ngokukhusela iLizwi lakhe ukuze lincede abantu!

Thandaza

Sinokwenza ntoni xa sineengxaki?

Ndakhela Ingomso Lam KuYehova

Vuyisa uThixo ngezigqibo ozenza imihla ngemihla.

Ndinganako Ngokholo

Kufuneka senze imizamo ukuze someleze ukholo lwethu, kodwa uYehova uza kusivuza ngemizamo esiyenzayo.

Ndiyayigcina Imithetho Yakho

Ngamazwi nezenzo, masibonise ukuba siyithanda nyhani imithetho kaYehova.

Ndingaphakama

Khawubukele umkhonzi kaYehova owayekade ezimisele, njengoko efumana amandla aze abuyele kuthando lwebandla.

Sibuka Okwenz’leyo

Yixabise inyhweba yokusenza noYehova!

Ntombi Yam Endiyithandayo

Utata ubukela intombi yakhe njengoko ikhula ize iyenze eyayo inyaniso.

Vel’ Uqale

Ukushumayela ngakumbi, ngazo zonke iindlela, kunokusivuyisa njengabakhonzi bakaYehova.

Jonga Mna

Lisebenzise kakuhle ixesha olichitha nabazalwana noodade bakho.

Indalo Yakho Iyasichukumisa

Indalo eyenzwe nguYehova iyasikwankqisa isenza sifune ukumculela.

Indawo Esiza Kukukhonzela Kuyo

Sivuyela ukunika uYehova le ndawo eza kuzukisa igama lakhe.