Dawunlowuda:

(1 Timoti 2:4)

 1. Sifuna ukuxelis’ uThixo,

  Kuba yena akakhethi buso.

  Unqwenela bonke basindiswe,

  Abasuka kuzo zonk’ iintlanga.

  (CHORUS)

  Sijonga intliziyo;

  Asijongi ubuso.

  Sishumayela kubantu bonke.

  Sizimema ngothando,

  Zonk’ iintlobo zabantu, sisithi:

  “Yizani kuYehova.”

 2. Sishumayela kubantu bonke.

  Asijongi ukuba banjani.

  Eyona nto siyikhangelayo

  Yintliziyo ethanda uThixo.

  (CHORUS)

  Sijonga intliziyo;

  Asijongi ubuso.

  Sishumayela kubantu bonke.

  Sizimema ngothando,

  Zonk’ iintlobo zabantu, sisithi:

  “Yizani kuYehova.”

 3. UYehova wamkela wonk’ umntu

  Oshiy’ ihlabathi eze kuye.

  Ngenxa yoko sifundisa bonke

  Inyaniso eseZibhalweni.

  (CHORUS)

  Sijonga intliziyo;

  Asijongi ubuso.

  Sishumayela kubantu bonke.

  Sizimema ngothando,

  Zonk’ iintlobo zabantu, sisithi:

  “Yizani kuYehova.”