BUKA

(IMizekeliso 4:18)

 1. 1. Abaprofeti bathetha ngoKristu,

  Olithemba lendalo yonke.

  UThixo ubatyhilele ngomoya

  Ukuba kuza uMesiya.

  Ngoku uMesiya uyalawula,

  Bukho ubungqina boko.

  Ubukho bakhe nolawulo lwakhe

  Luthetha usindiso kuthi.

  (CHORUS)

  Indlela yethu iyakhanya,

  Njengokukhanya kwemini.

  UThixo usikhanyisele,

  Yaye uyasikhokela.

 2. 2. INkosi imisele ikhoboka,

  Ukuze lisikhathale.

  Inyaniso eliyifundisayo

  Iya ikhanya ngokukhanya.

  Ngoku indlela yethu iyakhanya,

  Kusemini kuthi ngoku.

  Masiqhubeke sihamba ngovuyo

  Kwindlela esa ebomini.

  (CHORUS)

  Indlela yethu iyakhanya,

  Njengokukhanya kwemini.

  UThixo usikhanyisele,

  Yaye uyasikhokela.