BUKA
Inkcazelo
Umfanekiso

(INdumiso 25:4)

 1. 1. Size kukhonza ndawonye Yehova,

  Njengoko uye wasimema.

  ILizwi lakho liyas’khanyisela,

  Lisifundisa ngawe Thixo.

  (CHORUS)

  Ndifundise Thixo oluthando

  Imithetho kwaneendlela zakho.

  Ndifundise inyaniso yakho,

  Ze ndiphile ngemithetho yakho.

 2. 2. Unobulumko obukhulu Thixo,

  Obungenakufikelelwa.

  ILizwi lakho liyasomeleza,

  Lisifundisa inyaniso.

  (CHORUS)

  Ndifundise Thixo oluthando

  Imithetho kwaneendlela zakho.

  Ndifundise inyaniso yakho,

  Ze ndiphile ngemithetho yakho.