BUKA
Inkcazelo
Umfanekiso

(Roma 15:7)

 1. 1. UThixo wethu usimemile

  Ukuze sifundiswe nguye.

  Usebenzisa iLizwi lakhe.

  Ngoko masamkele imfundiso yakhe.

 2. 2. Siyambulela uThixo wethu

  Ngokusinika abadala

  Abasamkela ngomoya omhle.

  Yaye samkela nonke enizileyo.

 3. 3. UYa umema bonke abantu

  Bafunde inyaniso ngaye.

  Nguye osimemileyo apha.

  Ngoko ke masamkelaneni ngothando.