BUKA

(Hebhere 13:15)

 1. 1. Uziva njani na

  xa ubashumayeza,

  Uze ngothando uncede

  abo banomdla?

  Hlal’ uzimisele,

  uThixo wokuxhasa.

  Hlala ufuna abo

  bafanelekayo.

  (CHORUS)

  Ngoku Thixo siyavuya

  ngokuzinikela kuwe.

  Sizoqhubeka siwenza

  umsebenzi wakho.

 2. 2. Uziva njani na

  xa udibana nabo

  Abo babuthandayo

  ubomi benene?

  Abant’ abaninzi,

  abafuni nokuva.

  Sekunjalo siyathetha

  ngoThixo wethu.

  (CHORUS)

  Ngoku Thixo siyavuya

  ngokuzinikela kuwe.

  Sizoqhubeka siwenza

  umsebenzi wakho.

 3.  3. Uziva njani na

  ngokuxhaswa nguThixo,

  Nangokukuphathisa

  umsebenzi wakhe?

  Sizele luvuyo,

  ekushumayeleni,

  Sifuna abanomdla

  ngaphambi kwes’phelo.

  (CHORUS)

  Ngoku Thixo siyavuya

  ngokuzinikela kuwe.

  Sizoqhubeka siwenza

  umsebenzi wakho.