BUKA
Inkcazelo
Umfanekiso

(IZenzo 4:29)

 1. 1. Abaninzi bayachasa,

  Bayasicinezela,

  Njengoko sishumayela

  NgoBukumkani bakho.

  Kunokuba soyike,

  Sithobela iZwi lakho.

  Ngoko siphe umoya wakho,

  Ow’ Yehova simamele.

  (CHORUS)

  Senze sibe nesibindi,

  Sincede singoyiki.

  Sicela usomeleze

  Ukuze beve bonke.

  IArmagedon iyeza,

  Njengoko ingekafiki,

  Senze sibe nesibindi.

  Siyacela.

 2.  2. Nokuba sinokoyika,

  Uyazi siluthuli.

  Sithembele ngawe Thixo

  Nangamathemba akho.

  Nceda usisindise

  Kwabo basitshutshisayo.

  Sincede singaphel’ amandla

  Njengoko sishumayela.

  (CHORUS)

  Senze sibe nesibindi,

  Sincede singoyiki.

  Sicela usomeleze

  Ukuze beve bonke.

  IArmagedon iyeza,

  Njengoko ingekafiki,

  Senze sibe nesibindi.

  Siyacela.