BUKA
Inkcazelo
Umfanekiso

(Yoweli 2:7)

 1. 1. Singumkhosi kaThixo,

  Okhululweyo,

  Othetha ngolawulo

  LukaYesu Kristu.

  Sityhalela phambili

  Sizimisele

  Ukushumayela

  Singoyiki nto.

  (CHORUS)

  Singumkhosi kaThixo,

  Sishumayela,

  Sisithi ngoThixo,

  “Uyalawula.”

 2. 2. Singumkhosi kaThixo,

  Sifun’ izimvu

  Ezilahlekileyo

  Nezilambileyo.

  Sisakuzifumana

  Siyazimema,

  Ukuze zondliwe

  Kwiintlanganiso.

  (CHORUS)

  Singumkhosi kaThixo,

  Sishumayela,

  Sisithi ngoThixo,

  “Uyalawula.”

 3.  3. Lo ngumkhosi kaThixo,

  Ongoyikiyo,

  Uxhobele imfazwe

  Yaye womelele.

  Sihlala siphaphile

  Njengamahobe,

  Yaye sithembele

  NgoThixo wethu.

  (CHORUS)

  Singumkhosi kaThixo,

  Sishumayela,

  Sisithi ngoThixo,

  “Uyalawula.”