BUKA
Inkcazelo
Umfanekiso

(Isaya 43:10-12)

 1. 1. Umntu wenz’ izithixo,

  Engamazi uThixo.

  Yena nguSomandla

  UMdali wethu.

  Kodwa zon’ izithixo,

  Azikwazi kudala.

  Azithethi kway’ aziboni,

  Azinawo namangqina.

  (CHORUS)

  Thina singamaNgqina

  KaYehova uThixo.

  Zonke iziprofeto zakhe

  Ziza kuzaliseka.

 2. 2. Thina sishumayela

  Ngegama likaThixo.

  Sikwashumayela

  NgoBukumkani.

  Sikwamema nabanye,

  Bafunde inyaniso.

  Emva koko nabo banako

  Ukudumisa uThixo.

  (CHORUS)

  Thina singamaNgqina

  KaYehova uThixo.

  Zonke iziprofeto zakhe

  Ziza kuzaliseka.

 3.  3. Singqinela uThixo.

  Kwaye siyamdumisa.

  Siyalingcwalisa

  Igama lakhe.

  SingamaNgqina akhe,

  Yaye uyasithanda.

  Ngoko sohlala simngqinela

  De kube ngonaphakade.

  (CHORUS)

  Thina singamaNgqina

  KaYehova uThixo.

  Zonke iziprofeto zakhe

  Ziza kuzaliseka.