BUKA

(Luka 10:6)

 1. 1. UYesu wathi: ‘Shumayelani.’

  Ehlotyeni, ebusika,

  Wayeshumayela rhoqo.

  Wayebathanda bonke abantu.

  Imin’ yonke

  wayekhangela ez’misele.

  Kwindlu ngendlu, estratweni,

  Sithetha nabantu bonke

  Ngazo iindaba ezilungileyo.

  (CHORUS)

  Sikhangela

  Bonke abathanda uxolo.

  Sikhangela

  Abo bafuna usindiso.

  Sikhangela

  Siz’misele.

 2.  2. Siyaqhubeka nokukhangela.

  Siz’misele ukunceda

  Bonke abasamkelayo.

  Siyabathanda bonke abantu.

  Sibanika imfundiso

  enik’ ithemba.

  Sikhangela abanomdla.

  Nokuba ngumntu nje omnye

  Siyamnceda simfundise sivuya.

  (CHORUS)

  Sikhangela

  Bonke abathanda uxolo.

  Sikhangela

  Abo bafuna usindiso.

  Sikhangela

  Siz’misele.