BUKA
Inkcazelo
Umfanekiso

(1 Timoti 2:4)

 1. 1. Sifuna ukuxelis’ uThixo,

  Kuba yena akakhethi buso.

  Unqwenela bonke basindiswe,

  Abasuka kuzo zonk’ iintlanga.

  (CHORUS)

  Asigwebi abantu,

  Asijongi ubuso.

  Sishumayela kubantu bonke.

  Sizimema ngothando,

  Zonk’ iintlobo zabantu, sisithi:

  ‘Yizani kuYehova.’

 2. 2. Sishumayela kubantu bonke.

  Asijongi ukuba banjani.

  Eyona nto siyikhangelayo

  Ngabantu abathanda uThixo.

  (CHORUS)

  Asigwebi abantu,

  Asijongi ubuso.

  Sishumayela kubantu bonke.

  Sizimema ngothando,

  Zonk’ iintlobo zabantu, sisithi:

  ‘Yizani kuYehova.’

 3. 3. UYehova wamkela wonk’ umntu

  Oshiy’ ihlabathi eze kuye.

  Ngenxa yoko sifundisa bonke

  Inyaniso eseZibhalweni.

  (CHORUS)

  Asigwebi abantu,

  Asijongi ubuso.

  Sishumayela kubantu bonke.

  Sizimema ngothando,

  Zonk’ iintlobo zabantu, sisithi:

  ‘Yizani kuYehova.’