BUKA
Inkcazelo
Umfanekiso

(1 Tesalonika 5:17)

 1. 1. Thandaza kuYehova uvuya.

  Thetha naye njengomhlobo wakho.

  Thembela ngaye ngamaxesh’ onke.

  Khuphel’ intliziyo yakho kuye.

  Thandaza yonk’ imihla.

 2. 2. Thandaza kuYehova uthembe

  Ukuba uza kukumamela.

  Cela uxolo xa umonile,

  Wazi ukuba wokuxolela.

  Thandaza yonk’ imihla.

 3. 3. Thandaza kuYehova ngokholo.

  Lahlela umthwalo wakho kuye.

  Uza kukukhusel’ akuncede,

  Ngoko hlala uthembele ngaye.

  Thandaza yonk’ imihla.