BUKA

(1 Tesalonika 5:18)

 1. 1. Enkos’ Yehova ngothando onalo,

  Olubonisa imihla yonke.

  Enkosi Thixo ngokukwazi kwethu

  Ukuthandaza sithethe nawe.

 2. 2. Enkos’ Yehova ngesipho soNyana,

  Owoyisayo ngokholo lwakhe.

  Enkosi Thixo ngokusikhokela

  Ukuze senze intando yakho.

 3. 3. Enkos’ Yehova ngokusifundisa,

  Usithwalise igama lakho.

  Enkosi Mdali ngokusithembisa

  Iintsikelelo zoBukumkani.