BUKA
Inkcazelo
Umfanekiso

(INdumiso 54)

 1. 1. Thixo wethu nceda undive.

  Ndithandaza kuwe Yehova.

  Ndizukisa igama lakho.

  (CHORUS)

  Nceda uwuve lo mthandazo.

 2. 2. Ngoku Thixo ndiyabulela,

  Ngale mini kuba ndiphila.

  Ndibulela nothando lwakho.

  (CHORUS)

  Nceda uwuve lo mthandazo.

 3. 3. Ndinqwenela ukwenz’ okuhle.

  Ndiyacela, ndiphe amandla,

  Ndimelane neengxaki zonke.

  (CHORUS)

  Nceda uwuve lo mthandazo.