BUKA
Inkcazelo
Umfanekiso

(Roma 14:8)

 1. 1. Ungokabani na?

  Uthobela bani na?

  Lowo nguthixo omkhonzayo

  Nenkosi oyithandayo.

  Akunakukhonza

  Iinkosi ezimbini,

  Kuba enye uza kuyithanda

  Kodw’ enye uyithiye.

 2. 2. Ungokabani na?

  Uthobela bani na?

  Kukho uthixo wobuxoki,

  Kukwakho nowenyaniso.

  Ngaba wothobela

  Ulawulo lwabantu?

  Okanye ulaw’lo lukaThixo

  Wenze intando yakhe?

 3. 3. Ndingokabani na?

  NdingokaYehova mna.

  Ndiya kumthobela uThixo,

  Ndimkhonze ngokuthembeka.

  Uthumel’ uNyana

  Ukuba andifele.

  Ndolizukisa yonke imihla

  Igama likaThixo.