BUKA

(INdumiso 23)

 1. 1. NdinoMalusi onguYa,

  Ngoko ndokumlandela.

  Uyazazi izicelo zam,

  Uyandikhathalela.

  Yena uyandikhokela,

  Aze andikhusele.

  Uthando lwakhe alugungqiswa,

  Undinik’ ukuphumla.

  Uthando lwakhe alugungqi,

  Undinik’ ukuphumla.

 2.  2. Ndiyavuya xa ndihamba,

  Kwiindlela zokulunga.

  Ngenxa yegama lakho Tata

  Andiyi kukushiya.

  Xa ndinengxaki Yehova,

  Uyandithuthuzela.

  Ngoko ke andiyi koyika nto,

  Thixo unguMhlobo wam.

  Ngoko andiyi koyika nto,

  Thixo unguMhlobo wam.

 3. 3. Yehova ungumalusi,

  Ngoko ndokulandela.

  Undiph’ amandla undiphumze,

  Uyandikhathalela.

  Njengoko ukho uphila,

  Ithemba lam likuwe.

  Ukundikhathalela kwakho Ya,

  Ndikuxabisa gqitha.

  Ukundikhathalela kwakho,

  Ndikuxabisa gqitha.

(Funda nezi: INdu. 28:9; 80:1.)