BUKA

(INtshumayeli 7:1)

 1. 1. Sizimisele imihla ngemihla

  Ukuthobela umthetho kaThixo.

  Sifuna ukuba negama elihle

  KuThixo wethu, simvuyise.

 2. 2. Abo bafuna ukuba negama

  Kweli hlabathi baza kuzisola,

  Kuba abanjalo abamkholisanga

  UThixo wethu uYehova.

 3. 3. Ukuzenzela igama kuThixo

  Kusizisela ithemba lobomi.

  Uza kusibhala encwadini yakhe

  Sizuz’ ubomi bokwenene.