BUKA
Inkcazelo
Umfanekiso

(Filipi 1:10)

 1. 1. Kubalulekile ukuqiniseka

  Ngezona zinto

  Zibaluleke ngakumbi ebomini,

  Size sizenze!

  (CHORUS)

  Thand’ okuhle, Thiy’ okubi

  Vuyis’ uYa,

  Yenza ezona zinto

  Zibalulekileyo

  Wofumana iintsikelelo!

 2. 2. Yinton’ enye ebaluleke ngakumbi?

  Kukufundisa

  Ngenyaniso, sincede abanye bazi

  NgoBukumkani.

  (CHORUS)

  Thand’ okuhle, Thiy’ okubi

  Vuyis’ uYa,

  Yenza ezona zinto

  Zibalulekileyo

  Wofumana iintsikelelo!

 3. 3. Izinto ezibaluleke ngakumbi,

  ziyanelisa.

  Uxolo lukaYa luyazilinda

  Iintliziyo zethu.

  (CHORUS)

  Thand’ okuhle, Thiy’ okubi

  Vuyis’ uYa,

  Yenza ezona zinto

  Zibalulekileyo

  Wofumana iintsikelelo!