BUKA
Inkcazelo
Umfanekiso

(Hebhere 6:10)

 1. 1. Ubomi bam bunzima

  Ndineenyembezi kwaneentlungu.

  Kodwa yonke imihla

  Ndiba nokuphumla.

  (CHORUS)

  Kuba uThixo unam,

  Uyandixhasa ntsuku zonke.

  Ngoko andoyiki nto,

  Kuba yena uhamba nam.

  Ewe, ungumkhuseli,

  umlondolozi nomxhasi wam.

  UThixo wam, unguTata

  KwanoMhlobo.

 2. 2. Ngoku andisekho mtsha,

  Ndineenkathazo zobu bomi.

  Ke noko ndinethemba

  Eliqinileyo.

  (CHORUS)

  Kuba uThixo unam,

  Uyandixhasa ntsuku zonke.

  Ngoko andoyiki nto,

  Kuba yena uhamba nam.

  Ewe, ungumkhuseli,

  umlondolozi nomxhasi wam.

  UThixo wam, unguTata

  KwanoMhlobo.

(Funda nesi: INdu. 71:​17, 18.)