BUKA
Inkcazelo
Umfanekiso

(INdumiso 83:18)

 1. 1. Thixo uyaphila

  Nguwe wedwa uMdali

  Emhlabeni uphela

  Wen’ unguYehova.

  Siyakuxabisa

  Ukuba sebandleni.

  Sishumayela ngawe,

  Kuzo zonk’ izizwe.

  (CHORUS)

  Yehova, Yehova,

  UnguThixo wedwa.

  Akakh’ omnye ezulwini

  Kwanasemhlabeni.

  Nguwe wedwa onamandla,

  Kwindalo iphela.

  Yehova, Yehova,

  Nguwe onguThixo wethu.

 2.  2. Uyayiphumeza

  Injongo yakho Thixo,

  Ngokusisebenzisa

  Wen’ unguYehova.

  Siyavuya kuba

  SingamaNgqina akho.

  Sisikelelwa nguwe

  Singabantu bakho.

  (CHORUS)

  Yehova, Yehova,

  UnguThixo wedwa.

  Akakh’ omnye ezulwini

  Kwanasemhlabeni.

  Nguwe wedwa onamandla,

  Kwindalo iphela.

  Yehova, Yehova,

  Nguwe onguThixo wethu.