BUKA

(Luka 5:13)

 1. 1. Unobubele uYesu

  Washiya ikhaya lakhe.

  Wasikhathalela

  Esifundisa

  Ngamazwi kwanangezenzo.

  Uye wasithuthuzela

  Wancama ubomi bakhe.

  Xa kwakucelwa kuye uncedo,

  Ngothando wathi: “Nd’yathanda.”

 2. 2. Ngoku sixelisa yena

  Ngokwenza izint’ ezintle.

  Sibathanda bonke

  Abamelwane

  Sibafundisa ngoThixo.

  Siyabanceda abanye

  Ngakumbi abadingayo.

  Xa ke bona becela uncedo,

  Ngothando yithi: “Nd’yathanda.”