BUKA
Inkcazelo
Umfanekiso

(Yobhi 14:13-15)

 1. 1. Ubom’ bethu bufana nenkungu,

  Buthi shwaka msinyane.

  Ngoku bukho ngomso abusekho,

  Kubakho iinyembezi.

  Abantu bethu, ngaba bovuka?

  UThix’ uthembis’ oku:

  (CHORUS)

  Abantu es’bathandayo,

  Abaswelekileyo,

  Bonke baza kubizwa,

  Baphume engcwabeni.

  Ngoko ke, yiba nokholo

  Lokuba wobabona.

  Themba kungekudala

  Wophila kunye nabo.

 2. 2. Abahlobo bakaThixo wethu,

  Abayi kulityalwa.

  Bonke abo baswelekileyo,

  Uza kubakhumbula.

  Wobavusela eParadesi,

  Baphile ngolonwabo

  (CHORUS)

  Abantu es’bathandayo,

  Abaswelekileyo,

  Bonke baza kubizwa,

  Baphume engcwabeni.

  Ngoko ke, yiba nokholo

  Lokuba wobabona.

  Themba kungekudala

  Wophila kunye nabo.