BUKA

(Roma 8:20-25)

 1. 1. Ihlabathi liyadlula

  Isiphelo sisondele.

  Masihlale silindile,

  Masihlale sithe qwa.

  (CHORUS)

  Sonke masihlale silindile,

  Kuba sele lisondele

  Ihlabathi elitsha.

 2. 2. Ngoku lixesha lokuba

  UYesu alwe imfazwe.

  Uza kutshabalalisa

  Iintshaba azoyise.

  (CHORUS)

  Sonke masihlale silindile,

  Kuba sele lisondele

  Ihlabathi elitsha.

 3. 3. Yonk’ indalo iyagcuma,

  Ifun’ ukukhululeka.

  Ngoku lisondel’ ixesha

  Lokuba ikhululwe.

  (CHORUS)

  Sonke masihlale silindile,

  Kuba sele lisondele

  Ihlabathi elitsha.