BUKA

(Yohane 3:16)

 1. 1. Abantu bathenjiswa

  Ukuphila ngoxolo.

  Iinyembezi nokufa,

  Konke kuzophela.

  (CHORUS)

  Cula ngemihlali!

  Nawe unganako

  Ukuphila ubomi

  Obungenas’phelo!

 2. 2. Abantu abadala

  Bobuyel’ ebutsheni.

  Kuzobakho uvuyo,

  Usizi lophela.

  (CHORUS)

  Cula ngemihlali!

  Nawe unganako

  Ukuphila ubomi

  Obungenas’phelo!

 3. 3. UThixo uthembisa

  IParadesi entle.

  Ngoko sonke, ngovuyo,

  Masimdumiseni.

  (CHORUS)

  Cula ngemihlali!

  Nawe unganako

  Ukuphila ubomi

  Obungenas’phelo!