BUKA
Inkcazelo
Umfanekiso

(INdumiso 2:12)

 1. 1. UKristu nebandla lakhe

  labathanjisiweyo,

  Baye bahlanganisa

  isihlwele esikhulu.

  Ngoku uKrist’ umiselwe

  NjengoKumkani wabantu.

  Uza kuphumeza intando kaThixo

  Aph’ emhlabeni.

  (CHORUS)

  Zukisani uThixo noNyana wakhe

  OnguKumkani wooKumkani.

  Ngoku sonke sithobela yena

  Sohlala simdumisa.

 2. 2. Siyamzukisa uKristu

  onguKumkani wethu.

  Le Nkosana yoXolo

  yenza intando kaThixo.

  Ngoku sonke siyavuya

  Kuba siza kukhululwa

  Esonweni nasekufeni.

  Siphile eluxolweni!

  (CHORUS)

  Zukisani uThixo noNyana wakhe

  OnguKumkani wooKumkani.

  Ngoku sonke sithobela yena

  Sohlala simdumisa.