BUKA
Inkcazelo
Umfanekiso

(IMizekeliso 16:31)

 1. 1. Phakathi kwethu kukho

  Abanezimvi,

  Abaye baphumela

  Ebunzimeni.

  Bambi abasenabo

  Abalingane.

  Thixo basikelele

  Ngokholo lwabo.

  (CHORUS)

  Nceda Thixo wethu

  Ubakhumbule,

  Ubasikelele

  Ngenkonzo yabo.

 2. 2. Basikelelekile

  Abanezimvi.

  Bayabukeka phambi

  KukaYehova.

  Babekade bebatsha,

  Ngoku badala.

  Baqhubeka bekhonza

  Ngokuthembeka.

  (CHORUS)

  Nceda Thixo wethu

  Ubakhumbule,

  Ubasikelele

  Ngenkonzo yabo.