BUKA
Inkcazelo
Umfanekiso

(INtshumayeli 12:1)

 1. 1. Nonke nina lutsha niyathandwa.

  Nixabisekile kuYehova.

  UThixo uza kunikhusela.

  Yaye uza kunisikelela.

 2. 2. Thobelani abazali benu.

  Vumelani uqeqesho lwabo.

  Ngaloo ndlela nokholis’ uThixo.

  Ngoko uza kusondela kuni.

 3. 3. Khumbulan’ uThixo ebutsheni.

  Hlalani nimthanda ngokwenene.

  Vuyisani intliziyo yakhe,

  Ngokumkhonza ngokuzimisela.