BUKA
Inkcazelo
Umfanekiso

(Mateyu 19:5, 6)

 1. 1. Indoda nomfazi

  Bamanyanisiwe.

  Ngoko ke banyamanye

  Phambi kukaThixo.

  (CHORUS 1)

  Bobabini bamele

  Bathandane rhoqo.

  ‘Bamanyiwe nguThixo,

  Mabangahlukani.’

 2. 2. Mabazimisele

  Ukwenza izinto

  Ezithethwa nguThixo

  ELizwini lakhe.

  (CHORUS 2)

  Bobabini bamele

  Bathandane rhoqo.

  ‘Bamanyiwe nguThixo,

  Mabangahlukani.’