BUKA
Inkcazelo
Umfanekiso

(1 Korinte 16:13)

 1. 1. Hlalani nithe qwa nonke.

  Hlalani ningagungqi.

  Qinani njengamadoda,

  Kuba niya koyisa.

  Sithobela uYesu Kristu,

  Yaye usinika amandla.

  (CHORUS)

  Isiphelo sesifikile!

  Yithi qwa ungagungqi!

 2. 2. Hlalani nithe qwa nonke.

  Hlalani ningagungqi.

  Landelani ukhokelo,

  Oluvela kuKristu.

  Usebenzisa abadala,

  Ngoko hlala ubathobela.

  (CHORUS)

  Isiphelo sesifikile!

  Yithi qwa ungagungqi!

 3.  3. Hlalani nithe qwa nonke.

  Hlalani ningagungqi.

  Nokuba bayasichasa,

  Shumayel’ ungayeki.

  Masazise bonke abantu

  Ngemin’ enkulu kaYehova!

  (CHORUS)

  Isiphelo sesifikile!

  Yithi qwa ungagungqi!