BUKA
Inkcazelo
Umfanekiso

(Mateyu 5:7)

 1. 1. Bonke abo banenceba,

  Bayathandwa nguYehova.

  Ubanika konke oko

  Bakudingayo ngesisa.

  UThixo weth’ unenceba

  Usixolela ngothando.

  Uyazi ukuba thina

  Sinesono siluthuli.

 2. 2. Ngamaxesha obunzima,

  Xa simonile uThixo,

  Sinokuthandaza kuye

  Sicela asixolele.

  Yena uya kusenzela

  Inceba kuba es’thanda.

  Ngoko masithandazele

  Inceba yakhe uThixo.

 3. 3. Masibonise inceba

  Ukuze sisikelelwe.

  Masiphe abasweleyo

  Masibaphathe ngenceba.

  Siya kuvuzwa nguThixo

  Xa sibonisa inceba.

  Bonwabile bonk’ abantu

  Ababonisa inceba.

(Funda nezi: Mat. 6:​2-4, 12-14.)