BUKA
Inkcazelo
Umfanekiso

(Mateyu 11:28-30)

 1. 1. Eyona ndoda ibalaseleyo

  Yakha yaphila nguKristu iNkosi.

  Ayizange ibe nalo ikratshi.

  Ngoko yona yayithandwa ngabantu.

 2. 2. Bonke abasindwa ngumthwalo wabo,

  Nabafuna kuqal’ uBukumkani,

  UYesu ubenza bahlaziyeke.

  Kuba uyakhathala ngokwenene.

 3. 3. UYesu wathi ‘singabazalwana.’

  Masizithobe kukhokelo lwakhe.

  Ukuba sithobeka njengoKristu,

  Siza kuwudla ilifa umhlaba.