BUKA

(Mateyu 5:12)

 1. 1. Sinentabalala yovuyo,

  Luninzi njengobutyebi.

  Kuyasivuyis’ ukubona

  Abanye bekhonza nathi.

  Uvuyo lwethu olukhulu

  Lusekelw’ eZibhalweni.

  Sizifunda yonke imihla,

  Ziqinis’ ukholo lwethu.

  Uvuyo lwethu luyavutha

  Njengamalahle omlilo.

  Nangona kukho izilingo,

  Sinyamezela sivuya.

  (CHORUS)

  Iyasivuyisa yonke

  Imisebenzi kaThixo.

  Ziphakamile iingcinga zakhe,

  Makhulu amandla akhe!

 2.  2. Sivuyiswa yindalo yakhe,

  Amazulu kwanomhlaba.

  Imangalisa ngokwenene

  Imisebenzi kaThixo.

  Sazisa abantu sivuya

  Ngethemba loBukumkani.

  Sibazisa ngeentsikelelo

  Eziya kuziswa bubo.

  Buya kuzisela abantu

  Uvuyo kwanemihlali.

  Kuya kubakho amazulu

  Kwakunye nomhlaba omtsha.

  (CHORUS)

  Iyasivuyisa yonke

  Imisebenzi kaThixo.

  Ziphakamile iingcinga zakhe,

  Makhulu amandla akhe!