Dlala okanye udawunlowude iingoma zamaKristu ezenzelwe ukudumisa nokunqula uYehova uThixo. Kufumaneka umculo weokhestra.