(2 Kumkani 6:16)

 1. 1. Ndiyoyika ibe​—

  Ndiyathandabuza.

  Kodwa wen’ uyandinceda;

  Uyandalathisa.

  Ubomi bunzima,

  Kodwa ndiyayazi,

  Ukuba uthembekile;

  Ndithembele ngawe.

  (Chorus)

  Yehova, ndinik’ ukholo

  Ukuze ndibone,

  Baninzi abo bangakuthi,

  Kunabalwa nathi.

  Ndiphe isibindi;

  Sokunyamezela.

  Yehova, ndiph’ isbindi;

  Uza kus’hlangula.

 2. 2. Ndoyika kakhulu.

  Andinaw’ amandla.

  Awuzange undilahle;

  Akhont’ ik’xakayo.

  Ndicel’ undincede,

  Ndibe nesibindi.

  Izinto ezenzekayo​—

  Azindityhafisi.

  (Chorus)

  Yehova, ndinik’ ukholo

  Ukuze ndibone,

  Baninzi abo bangakuthi,

  Kunabalwa nathi.

  Ndiphe isibindi;

  Sokunyamezela.

  Yehova, ndiph’ isbindi;

  Uza kus’hlangula.

  (Chorus)

  Yehova, ndinik’ ukholo

  Ukuze ndibone,

  Baninzi abo bangakuthi,

  Kunabalwa nathi.

  Ndiphe isibindi;

  Sokunyamezela.

  Yehova, ndiph’ isbindi;

  Uza kus’hlangula.

  Yehova, ndiph’ isbindi;

  Uza kus’hlangula.