Kwiminyaka ephantse ibeyi-2 000 eyadlulayo, amaKristu anikwa umyalelo wokuba abe “nothando ngomanyano lwabazalwana luphela.” AmaNgqina kaYehova aye awuthobela njani lo myalelo? Le vidiyo ithetha ngeendlela ezintathu abazalwana bethu abakwenza ngazo oku: 1) ukushumayela ngaxhatha linye, 2) ukunceda ngamaxesha okubandezeleka 3) nokunqula uYehova uThixo ngokumanyeneyo.