Kule vidiyo, ivesi enye yeBhayibhile inceda uGrayson abone ukuba akuyomfuneko ukuba afezeke ukuze akholise uThixo.