Kule vidiyo uAkil akasenabo abahlobo. Sekunjalo, ingxelo kaDavide noYonatan imnceda afumane umhlobo kwindawo ebengalindelanga ukuba angamfumana kuyo.