Abahlobo bokwenene uLizi noBongeka bafuna uthando, kodwa ngeendlela ezingafaniyo.