Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

Iividiyo Zeentshayelelo Zeencwadi ZeBhayibhile

Iingongoma ezisisiseko zencwadi nganye yeBhayibhile.

Intshayelelo KaEzra

UYehova ugcina isithembiso sakhe sokukhulula abantu ekuthinjweni ngamaBhabhiloni nokubuyisela unqulo lokwenyaniso eYerusalem.

Intshayelelo KaNehemiya

Incwadi yeBhayibhile kaNehemiya inamacebiso aluncedo kubo bonke abanquli bokwenyaniso namhlanje.

Intshayelelo KaEstere

Iziganeko zemihla kaEstere ziya kulomeleza ukholo lwakho kwindlela uYehova uThixo akwazi ngayo ukukhulula abantu bakhe ebunzimeni namhlanje.

Intshayelelo KaYobhi

Bonke abo bathanda uYehova baza kuvavanywa. Ingxelo kaYobhi iyasiqinisekisa ukuba sinokuhlala sigcine ingqibelelo size silumele ulongamo lukaYehova.

Intshayelelo YeeNdumiso

IiNdumiso zixhasa ulongamo lukaYehova, inceda ize ithuthuzele abo bamthandayo ize ibonise indlela ihlabathi eliza kutshintsha ngayo esebenzisa uBukumkani.

Intshayelelo YeMizekeliso

Fumana ukhokelo olusuka kuThixo kuyo yonke into ebomini bakho, ukususela kwimiba yoshishino ukuya kutsho kweyentsapho.

Intshayelelo YeNtshumayeli

UKumkani uSolomon uthetha ngezona zinto zibalulekileyo ebomini nangezinto ezingqubanayo nobulumko bukaThixo.

Intshayelelo YeNgoma Yazo Iingoma

Uthando umShulamikazi analo ngomalusi lufaniswa ‘nedangatye likaYa.’ Ngoba?

Intshayelelo kaIsaya

Incwadi kaIsaya yincwadi ethetha inyaniso, enokwenza umthembe ngakumbi uYehova kuba uyazizalisekisa izithembiso zakhe ibe unguThixo wosindiso.

Intshayelelo KaYeremiya

UYeremiya wawenza ngokuthembeka umsebenzi wokuprofeta awayewuthunyiwe nangona kwakunzima. Khawucinge ngendlela umzekelo wakhe onokuwanceda ngayo amaKristu namhlanje.

Intshayelelo KaMateyu

Kunandiphe ukufunda ngeengongoma eziphambili zale ncwadi yeBhayibhile, iVangeli yokuqala kwezine.

Intshayelelo KaMarko

Incwadi kaMarko, eyeyona imfutshane kwiincwadi zeVangeli, isikrobisa kwixesha elizayo lokulawula kukaYesu njengoKumkani woBukumkani bukaThixo.