Bukela iintsapho ezisehlabathini lonke ezinengxaki yokwenza unqulo lwentsapho rhoqo.