Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Ngoobani Abenza Ukuthanda KukaYehova Namhlanje?

AmaNgqina kaYehova afumaneka emhlabeni wonke kwaye aneemvelaphi ezahlukahlukeneyo. Yintoni eye yamanyanisa aba bantu bahluke kangaka?

Kuyintoni Ukuthanda KukaThixo?

UThixo ufuna ukuthanda kwakhe kwaziwe emhlabeni wonke. Yintoni ukuthanda kwakhe yaye ngoobani abafundisa abanye ngako?

Ngabantu Abanjani AmaNgqina KaYehova?

Mangaphi amaNgqina kaYehova owaziyo? Yintoni kanye kanye oyaziyo ngathi?

Kutheni Sibizwa Ngokuba SingamaNgqina KaYehova?

Funda ngezizathu ezithathu ezibangela sisebenzise eli gama.

Yaziwa Njani Inyaniso YeBhayibhile?

Sinokuqiniseka njani ukuba sikuqonda ngokwenene oko kufundiswa yiBhayibhile?

Kutheni Siye Savelisa INguqulelo Yehlabathi Elitsha?

Yintoni eyenza le nguqulelo yeLizwi likaThixo yahluke kwezinye?

Yintoni Onokuyilindela Kwiintlanganiso Zethu?

Sihlanganisana kunye ukuze sifunde iZibhalo size sikhuthazane. Uya kwamkelwa ngobubele!

Kunaziphi Iingenelo Ukunxulumana Namanye AmaKristu?

ILizwi likaThixo likhuthaza unxulumano lwamaKristu. Unokungenelwa njani kolu hlobo lonxulumano.

Zinjani Iintlanganiso Zethu?

Ngaba wakhe wazibuza ukuba kwenziwa ntoni kwiintlanganiso zethu? Akuthandabuzeki, ungachukumiseka ngumgangatho wemfudo esekelwe eBhayibhileni efumaneka kuzo.

Kutheni Sinxiba Kakuhle Xa Sisiya Ezintlanganisweni?

Ngaba impahla esiyinxibayo inomsebenzi kuThixo? Funda ukuba yiyiphi imigaqo esikhokelayo kumba wokunxiba nokuzilungisa.

Yiyiphi Eyona Ndlela Esinokuzilungiselela Ngayo Iintlanganiso?

Ukulungiselela kusengaphambili ngaphambi kokuya kwintlanganiso kuya kukunceda ungenelwe.

Yintoni UNqulo Lwentsapho?

Funda ngendlela eli lungiselelo elinokukunceda ngayo usondele kuYehova yaye uqinise umanyano kwintsapho yakho.

Kutheni Sisiya KwiiNdibano Ezinkulu?

Nyaka ngamnye, siba neendibano ezintathu ezikhethekileyo. Ungangenelwa njani kuzo?

Ulungelelaniswa Njani Umsebenzi Wethu Wokushumayela?

Silandela umzekelo owamiselwa nguYesu ngoxa wayesemhlabeni. Ziziphi ezi ndlela zokushumayela?

Yintoni Uvulindlela?

Amanye amaNgqina achitha iiyure eziyi-30, eziyi-50 okanye nangaphezulu ngenyanga beshumayela. Kubangelwa yintoni oku?

Sisiphi Isikolo Esenzelwe Oovulindlela?

Yiyiphi indlela ekhethekileyo abaqeqeshwa ngayo abo bazinikele ixesha elizeleyo kumsebenzi wokushumayela ngoBukumkani?

Abadala Balinceda Njani Ibandla?

Abadala ngamadoda aqolileyo ngokomoya akhokhela ibandla. Luluphi uncedo abalunikelayo?

Yintoni Umsebenzi Wezicaka Zolungiselelo?

Izicaka zolungiselelo zinceda ibandla lisebenze kakuhle. Funda ngendlela umsebenzi onceda ngayo bonke abantu.

Basinceda Njani Abaveleli Besiphaluka?

Kutheni abaveleli besiphaluka bendwendwela amabandla? Kunokukukhuthaza njani ukufika kwabo?

Sibanceda Njani Abazalwana Bethu Abajongene Nobunzima?

Xa kusehla intlekele, ngokukhawuleza sinikela uncedo ngezinto abantu abazidingayo size sibathuthuzele ngezibhalo. Sikwenza njani oku?

Ngubani Ikhoboka Elithembekileyo Neliyingqondi?

UYesu wathembisa ukuba wayeza kumisela ikhoboka elaliza kusasaza ukutya kokomoya. Likusasaza njani?

Lisebenza Njani IQumrhu Elilawulayo Namhlanje?

Ngenkulungwane yokuqala, iqela elincinane lamadoda amakhulu nabapostile babebumba iqumrhu elilawulayo lebandla lamaKristu. Kuthekani namhlanje?

Yintoni IBheteli?

IBheteli yindawo ekhethekileyo ephumeza umsebenzi obalulekileyo. Funda ngakumbi ngabo basebenza apho.

Yintoni Eyenziwa Kwiofisi Yesebe?

Iindwendwe ziyamenywa ukuba zityelele nayiphi na iofisi yesebe. Nawe siyakumema!

Uncwadi Lwethu Lubhalwa Luze Luguqulelwe Njani?

Senza iincwadi ngeelwimi ezingaphezu kwe-700. Kutheni sizibhokoxa kangaka nje?

Ifumaneka Njani Imali Yokuxhasa Umsebenzi Wethu Owenziwa Ehlabathini?

Yintoni ebangela ukuba intlangano yethu yahluke kwezinye iicawa xa kufikelelwa kumba wemali?

IiHolo ZoBukumkani—Zakhelwa Ntoni Yaye Zakhiwa Njani?

Kutheni iindawo esinqulela kuzo zibizwa ngokuba ziiHolo zoBukumkani? Funda ngakumbi ngendlela ezi zakhiwo ezinceda ngayo amabandla ethu.

Sinokuzigcina Njani IiHolo Zethu ZoBukumkani Zikwimeko Entle?

IHolo yoBukumkani elungiswe kakuhle necocekileyo izisa uzuko kuThixo wethu. Ngawaphi amalungiselelo enziwayo okugcina iHolo yoBukumkani icocekile?

Sinokuncedwa Njani Lithala Leencwadi EliseHolweni YoBukumkani?

Ngaba ungathanda ukwenza uphando ukuze uyazi ngakumbi iBhayibhile? Yiya kwithala leencwadi elikwiHolo yoBukumkani!

Yintoni EkwiWebhsayithi Yethu?

Unokufunda okungakumbi ngathi neenkolelo zethu, ude ufumane neempendulo kwimibuzo yakho eBhayibhileni.

Ngaba Uza Kwenza Ukuthanda KukaYehova?

UYehova uThixo ukuthanda ngokwenene. Unokuwubonisa njani umqweno wakho wokuMkholisa ebomini bakho?