“Yiba nesibindi uze uvumele intliziyo yakho yomelele. Ewe, thembela ngoYehova”​—INDUMISO 27:14

KUSASA

 EMVA KWEMINI